THỊ THUỲ LINH, P. .; KHANG KIỆT, C. .; QUANG DƯƠNG, Đỗ .; THỊ MẾN, H. .; THỊ HẢI, M. .; THÙY DƯƠNG, Đặng .; THỊ PHƯƠNG THẢO, B. .; ĐỨC TÙNG, . N. .; HOÀNG NHÃ, L. .; THỊ HỒNG ĐOAN, D. . KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3634. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3634. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.