THỊ NHUNG, L. .; HOÀNG THANH, N. . THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3635. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3635. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.