HOÀNG QUỐC CHINH, Đỗ .; QUANG TRUNG, N. . NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3637. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3637. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.