KIM HUỆ, N. .; HOÀNG, L. NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3638. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3638. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.