THỊ NGỌC NGA, P. .; THỊ NHÂN DUYÊN, L. .; THỊ PHƯƠNG THẢO, N. .; MINH THIẾT, T. .; HIỆP PHÚC, N. .; TRẦN HOÀNG HUY, B. .; LĨNH SƠN, T. .; CÔNG THANH, P. . THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3640. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3640. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.