KHÁNH SƠN, H. .; QUANG DŨNG, T. .; HOÀI NAM, N. .; VĂN MINH, P. STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3643. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3643. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.