THỊ DUYÊN, V. .; HỒNG KHOA, P. . ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TOÀN BỘ KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3644. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3644. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.