TRƯỜNG THỊNH, V. .; MẠNH TIẾN, N. .; MINH LONG TRIỀU, T. .; HOÀNG KHANG, Âu; HẢI BẰNG, B. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3645. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3645. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.