Tuấn Linh L. .; ĐĂNG SƠN, N. .; Ngọc Cương N. . ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3646. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3646. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.