THỊ PHƯƠNG THUÝ , L. .; THỊ VIỆT HÀ, N. . NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3651. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3651. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.