THỊ MINH PHƯỢNG, B. .; THẾ ĐIỆP, N. .; NHƯ QUỲNH, . T. .; THỊ THÚY DIỆU, H. . NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3652. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3652. Acesso em: 23 tháng 3. 2023.