XUÂN TĨNH, Đỗ .; THỊ HUỆ, Đinh .; QUANG HUY, B. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3653. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3653. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.