QUANG VINH, P. .; PHƯƠNG NAM, N. .; QUANG SANG, Đỗ . ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3654. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3654. Acesso em: 27 tháng 11. 2022.