BÁ ANH, N.; TUẤN ANH, H. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3656. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3656. Acesso em: 27 tháng 11. 2022.