THỊ BÍCH PHƯƠNG, T. .; THỊ LIỄU, L. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂMCỘNG HƯỞNG TỪ - GIẢI PHẪU BỆNH CƠ ĐÙI VÀ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐA CƠ, VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3657. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3657. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.