THỊ KIỀU SA, Đặng .; THỊ THỊNH, N. .; HUỲNH NHƯ, M. . NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3658. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3658. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.