THỊ THỦY, . . T. .; THỊ TUYẾT, C. .; QUANG DŨNG, N. . TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3659. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3659. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.