THANH KIM HUỆ, N. .; THỊ PHƯƠNG THỦY, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG Ở BỆNH NHÂN NỮ GIỚI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3724. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3724. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.