THANH HÀ, N. .; CẨM PHƯƠNG, P. . KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3725. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3725. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.