HẢI NAM, H.; VĂN THÀNH, L. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY GẦN TOÀN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CT1-2N0M0 TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3726. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3726. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.