HẢI ANH, N. .; THỊ HUỆ, Đoàn .; MINH TÂM, D. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3728. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3728. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.