THỊ QUỲNH NGA, N. .; HẠNH TRANG, Đỗ . ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ ĐẺ NON DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3729. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3729. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.