THỊ THU VÂN, L. .; VĂN ĐỨC, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CHƯA VỠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3730. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3730. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.