THỊ HUỆ, P. .; THỊ THANH TÚ, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ HELOCOBACTER PYLORI ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3731. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3731. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.