NHƯ NGHĨA, N. .; QUỐC VIỆT, L. .; HUỲNH NGỌC TÂN, M. . ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN DẪN TRUYỀN THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ BẰNG THẬN NHÂN TẠO THƯỜNG QUY KẾT HỢP HDF-ONLINE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3732. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3732. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.