DIỆU LINH, Đặng .; MẠNH THẮNG, P. .; THẾ VIỆT, T. .; NGUYỄN UYÊN CHI, L. . ĐẶC ĐIỂM NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO TÁC NHÂN KLEBSIELLA PNEUMONIAE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3733. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3733. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.