HỒNG HOA, N. .; THỊ VÂN KHANH, Đinh . TỶ LỆ CHẤP NHẬN ĐẶT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON CỦA SẢN PHỤ SAU SINH 6-12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3734. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3734. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.