THỊ HUYỀN TRANG, N. .; QUANG TRUNG, N. .; MẠNH PHƯƠNG, H. . TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3735. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3735. Acesso em: 9 tháng 2. 2023.