QUANG HUY, T. .; GIA HUỆ, Đinh .; QUANG TUYỂN, Đỗ .; VIỆT DŨNG, T. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID – 19 CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3736. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3736. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.