THỊ THU, C. .; NGUYỄN NGỌC, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3738. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3738. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.