THỊ ÁI VY, L. .; HUỲNH ĐỨC, V. .; THỊ THANH THẢO, Đặng .; THIÊN PHÚ, T. . KHẢO SÁT TỶ LỆ VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI MANG GEN SINH ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3740. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3740. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.