THỊ THÚY HẠNH, N. .; THỊ THANH THUỶ, T. .; THỊ THƯ, L. . THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3741. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3741. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.