THỊ HẠNH LAM, N. .; VĂN HƯỚNG, N. .; HOÀI BẮC, N. . RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3742. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3742. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.