VĂN TOÀN, N. .; TIẾN HƯNG, B. .; HOÀNG HIỆP, P. .; THỊ PHƯƠNG, L. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN CHÂM VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3744. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3744. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.