THỊ ÁI VÂN, N. .; THY CẦM, V. .; VĂN TUẤN, N. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3745. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3745. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.