THANH LÊ, T. .; NGỌC SƠN, Đỗ .; QUỐC CHÍNH, L. . YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÀNH CÔNG CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI (HHFNC) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3746. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3746. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.