THỊ THIẾT, Đào .; THỊ KIỀU MY, T. . ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VWF Ở BỆNH NHÂN VON WILLEBRAND TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3747. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3747. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.