THỊ HUYỀN, N. .; VĂN ĐỨC, P. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHỒI MÁU NÃO TÁI PHÁT DO TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3748. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3748. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.