QUANG BÌNH, T. .; VĂN TUẬN, N. .; ANH TUẤN, T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA NHỒI MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3749. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3749. Acesso em: 9 tháng 2. 2023.