THỊ KIỀU MY, T. .; THỊ HÀ, H. .; HỮU TRƯỜNG, N. .; THỊ THIẾT, Đào .; QUỐC KHÁNH, B. . ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3750. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3750. Acesso em: 4 tháng 2. 2023.