ÁNH DƯƠNG, Đỗ .; THỊ GIANG, T. .; THỊ HỒNG DIỆP, Đường .; MẠNH TUẤN, H. . KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3751. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3751. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.