DIỆU LINH, Đặng .; MẠNH THẮNG, P. .; THẾ VIỆT, T. .; NGUYỄN UYÊN CHI, L. . TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3752. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3752. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.