QUỲNH TRÂN, Đặng .; THỊ BÉ NHI, D. .; THỊ KIM THIỆN, T. .; THANH SIL, N. .; HUỲNH ANH THI, H. .; ĐOAN VI, P. .; CHÂU MINH VĨNH THỌ, Đỗ . XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3753. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3753. Acesso em: 9 tháng 2. 2023.