NGUYÊN HOÀNG, P. .; QUANG HUY, N. .; CHÍ TÂM, N. .; ĐĂNG MẠNH, L. .; TRUNG KIÊN, N. . NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3754. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3754. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.