QUANG HUY, V. .; THỊ HẰNG, P. .; NGUYÊN HUÂN, P. .; NGUYỄN HỮU PHÚC, P. . THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3755. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3755. Acesso em: 31 tháng 1. 2023.