TIẾN LƯU, Đoàn .; THỊ HỒNG NHUNG, N. . MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3756. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3756. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.