VĂN HỢP, . L. .; THỊ HẠNH, C. . NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3757. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3757. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.