THỊ HUÊ, Đinh .; QUANG TOÀN, L. .; HOÀNG THANH, N. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3762. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3762. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.