LÝ THỊNH TRƯỜNG, N. .; QUANG VỊNH, T. . HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3763. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3763. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.