MẠNH TƯỜNG, N. .; BÍCH NGA, V. . KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3767. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3767. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.